POLŽI ZA TRANSPORT ŽIT IN SIPKIH MATERIALOV

S polžem transportiramo različne vrste sipkih materialov (žita, koruzo, krmila) na višji nivo ali v silose. Pri vseh izvedbah so kovinski deli galvansko cinkani, dodatno pa po potrebi tudi barvani s protikislinskim lakom.

 

Transportni polž s koritom

Naprava je sestavljena iz spodnjega, vsipnega, vmesnega in izstopnega dela. Vsipno korito je izdelano v dveh izvedbah, ki se razlikujeta glede na nagibni kot polža. S pokončno izvedbo korita lahko polža postavimo vertikalno, z običajno izvedbo pa pod manjšimi nagibi. Na spodnjem delu je nameščen pogon polža, ki ga poganja elektromotor moči 2,2 do 4 kW. Število vrtljajev polža se lahko prilagodi kapaciteti in materialu, ki ga transportiramo. Normalno število vrtljajev polža je približno 620 vrtljajev na minuto. Vmesni deli so sestavljeni iz vmesnih cevi s pripadajočimi polžnimi segmenti in objemkami. Segmenti so na voljo v dolžinah 1m, 1,5 m, 2 m in 2,5 m, po potrebi namestimo tudi vmesne dolžine. Izstopni del je opremljen z nastavki fi 120 mm, na katerega po potrebi namestimo gibljivo cev.

Transportni potopni polž

Za praznjenje silosov izdelujemo posebno izvedbo polža, ki ga vstavimo v za to pripravljeno odprtino stožčastega dna plastičnega silosa ali direktno skozi steno lesenega ali kovinskega silosa. Primeren je za vse vrste sipkih materialov. Pogon polža je nameščen na zgornjem izstopnem delu (elektromotor moči 1,5 - 2,2 kW). 

Transportni polž za transport krmil

Za transport krmil iz zunanjih ali notranjih silosov do krmilnikov v hlevu izdelujemo poseben sistem polžev (spiral) v plastičnih ceveh, s premerom 75 ali 90 mm. Spremembe smeri dosežemo z vgradnjo segmentov –  kolen, vendar enkratna sprememba smeri ne sme presegati 75 stopinj. Število vrtljajev je 3 do 4-krat manjše kot pri klasičnih polžih. Vklop in izklop pogona uravnavamo glede na porabo krmilnika, z nivojskim senzorjem na izstopu. 

Posebna izvedba polža